Connecta amb nosaltres

Hola, què busques?

Aquí i ara

L’equip de Govern d’Inca revisa els pactes

Rera la crisi de la Covid i el fort impacte en la vida de la ciutat, s’han hagut de canviar molts de plantejaments polítics i econòmics. No bstant això les formacions de MÉS. PSOE i PI creuen haver complert el 75 % dels acords establerts en el Pacte pel progrès económic i social de la societat inquera. Aixñi que han refermat els acords de governabilitat i s’han compromesos a cumplir els següents objectius:

  • Elaborar el Pla Inca 2030 i impulsar els projectes de FonsEuropeus per contribuir a reiniciar l’activitat econòmica i socialal municipi d’Inca.
  • Continuar amb les polítiques de contenció fiscal i d’ajuda alssectors econòmics i productius (treballadors i treballadoresautònomes, empreses, comerç local, restauració, mercats,pagesia…).
  • Facilitar la instal·lació de noves empreses i clústers al municipi,amb especial esment als projectes que promoguin l’economiaverda i circular, i els intensius en creació de llocs de feina. 
  • Mantenir i reforçar els programes i les accions destinades a laformació, l’ocupació i la innovació.
  • Impulsar i reivindicar projectes estratègics que millorin el trànsiti la connectivitat del municipi.
  • Reforçar les polítiques socials i d’habitatge, prioritzant elscol·lectius més vulnerables.
  • Reactivar la vida social, cultural, esportiva i de lleure delmunicipi, tenint especial esment a les entitats i empreses localsdels diferents sectors.
  • Incentivar la cohesió social des de l’educació, la participació i elvoluntariat. 
  • Fomentar el civisme, les polítiques d’igualtat i la memòriademocràtica per contribuir a una societat més justa i igualitària. 
  • Controlar la despesa i l’equilibri pressupostari per continuaramb una tresoreria sòlida i disponible per a futureseventualitats.

Avatar
Escrit per

Feu clic per comentar

Heu d'haver iniciat la sessió per publicar un comentari Iniciar sessió

Deixa un comentari

Potser també t'interessarà